سفارش تبلیغ
صبا ویژن
Nazanin

Home
E-Mail
Identity
Management

Link to Us!


Search

Search:

Music

Friends logo
Friends link

در آنسوی چهره
عشق و نفرت
دهکده رویاها(عشق)

Archive

آذر ماه سال 1383
دی ماه سال 1383
بهمن ماه سال 1383
اسفند ماه سال 1383
خرداد ماه سال 1384

Subscription

 

Counter

Today: 2
All day: 66501

Designs by


Nazanin Studio

Copyright © 2003, 2005

پنج شنبه 84 تیر 23

تمنای روشنی!

0000000             0000000
00000000000000       0000000000000
00000000000000000  000000000000000000
000000000000000000000000000000       00000
00000000000000000000000000000000         0000
00000000000000000000000000000000000       0000
00000000000000000000000000000000000000     0000
0000000000000000000000000000000000000000   00000
00000000000000000000000000000000000000000 000000
000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000
000000000000000000000000
00000000000000000000
000000000000000
0000000000
000000
0000
0

-- -- -- -- -- علی -- -- -- -- --

زمزمه علی: خاموشی این خانه دلم را میگیرد...!!!
زمزمه نازنین: این بار او سکوت، فقط سکوت...!!!


نوشته شده توسط نازنین مقدم و علی رسائی در ساعت 8:11 صبح

نظرات شما ()